De Boerderij

Afdrukken
PDF

Even voorstellen…
Wij zijn Maurice en Clemence Dezaire en wij wonen met onze drie kinderen, Cyriel, Josta en Dion in het buitengebied van Arensgenhout, dichtbij het Ravensbos.

Sinds 1998 exploiteren wij hier ons gemengd bedrijf met melkgeiten en akkerbouw. Op ons erf, in een nieuwgebouwde accommodatie zijn wij in 2011 een zorgboerderij in samenwerking met Stichting Sevagram
gestart.

Wat bieden we...
We bieden een zinvolle dagactiviteit voor ouderen, waarbij u onder begeleiding en met professionele zorg uitgenodigd
wordt actief deel te nemen aan het leven van alledag op de boerderij zonder tijdsdruk en prestatiedruk.
Door het aanbieden van deze dagbesteding wordt uw thuissituatie ontlast, bovendien kan hierdoor
opname in een zorgcentrum wellicht worden uitgesteld.

Kwaliteit van de zorg
De eindverantwoordelijkheid van dit project ligt bij ons en onze samenwerkingspartner in de zorg,
stichting Sevagram.

© Zorgboerderij Ravensbosch 2011 | Hosting & Design: 2WCF